Role - playing

Role playing-aren oinarrian antzezpena dago, elkarrizketa, irudimen, eta abentura gisa ulertuta; berez, errealitatea antzezten duen jolas bat da. Role playing-a psikologian erabili zen hasieran, eta jokabide-terapia gisa ulertu zen (Caballo, 1993; Verdugo, 1997; Suerda, 2001).

Role playing-aren bidez, besteenganako enpatia eta ulermena lantzen dira; ikasleek beren sentimenak, portaerak eta balioak ezagutuko dituzte, beren arteko arazoak konponduz eta ardura hartuz. Antzezpenarekin batera hausnarketa ere egin daiteke, dramatizatu eta egoeraren inguruan ikuspuntuak eta iritziak eztabaidatuz.

Teknika hau hobeto ezagutzeko, adibide zehatz bat jarriko dugu: Lagunekin afaltzen

HELBURUA

Motibazioak aztertzea (Zer egitea gustatzen
zait?, Zein da nire pasioa?)

HARTZAILEAK

L.H 5. mailatik aurrera

IRAUPENA

45 min,(5 min aurkezteko; 15 min rolak eta antzezpena prestatzeko, eta behatzen egongo direnentzako jarraibideak emateko; 15min antzezteko; 10 min ebaluatzeko).

MATERIALAK ETA BALIABIDE TEKNIKOAK

Idazteko materiala
● Gelako altzariak, afari giroa sortzeko

GARAPENA

Ariketa honela aurkeztuko da: lagun talde bat 15 urte elkar ikusi gabe igaro eta gero, afari batean biltzen da, eta bakoitzak bere egoera pertsonala eta profesionala kontatzen du, bai eta horretara nola heldu den ere.
Gelako batzuek rol bat antzeztuko dute eta besteek antzezpenak aztertuko dituzte. Denbora tarte bat emango zaie ikasleei euren jarduna presta dezaten, bai rol bat antzeztu behar dutenei (bizitza errealean, izan nahiko luketen rola eman, hau da, eurek aukera dezatela) bai behatu behar dutenei ere.

Ikasleen gustu eta desioekin lotutako rolak aukeratzen laguntzeko galderak:

● Zer ikasi nahi dut?
● Nagusitan zer izan nahi dut?
● Zer egitea gustatzen zait?
● Nagusitan non lan egin nahi dut?
● Zein funtzio izatea gustatuko litzaidake?
● 15 urte barru nola ikusten dut neure burua? Zein egoeratan?

Amaitzeko, hausnartuko dute antzeztutako rolaren gaineko zailtasunez, sentsazioez ...

● Antzeztu dudan rolarekin bat egiten dut eta gustura sentitu naiz?
● Dagoeneko argi daukat etorkizunean, zertan lan egin nahi dudan? Edo zertan aritu nahi dudan?
● Badakit zer ikasi behar dudan gustatzen zaidan arloan lan egiteko?
● Badakit zer zailtasun dituen lan horrek?

ALDAERAK

Gelako taldeari ondorengo egoera planteatu ahal zaio: jeinu batek aukera ematen die ikasleei eurek nahi duten tokian lan egiteko, astebetez. Izan nahiko lituzketen lana eta lantokia aukeratu behar dituzte. Paper batean idatzi edo marraztu behar dute, zehatz-mehatz, zein lanbidetan lan egin nahiko luketen, zein eginbehar burutuko lituzketen, lantokia nolakoa izango litzatekeen, nola jantziko luketen, norekin erlazionatuko liratekeen... Gero dena amankomunean jarri behar dute

EBALUATZEKO ALDERDIAK


● Aztertzen dutenek eta dinamizatzaileak taldeari itzulitako informazioa, honakoetan oinarrituta: parte-hartzea, landutako edukiak eta benekotasuna.
● Antzeztu dutenek besteei azaltzea zer zailtasun, sentsazio... izan dituzten.
● Estereotipoak (generoa) lanpostua aukeratzeko orduan.


No hay comentarios:

Publicar un comentario