2014/11/13

Gauko klasean lehenengo aurkezpenak ikusi ditugu. Talde bakoitzari testu edo testu batzuk egokitu zaizkio eta honen inguruko aurkezpena egin behar dute klase aurrean.

Aurkezpenak egitea oso gomendagarria dela deritzot. Hitz egiteko, urduritasuna gaiditzeko eta esan beharrekoa bereganatzeko.

2014/11/27


Gaurko zaioan ere aurkezpenekin jarraitu dugu zeinak aurkezpenetarako berrikuntzak egin duten.
Jorratu diren gaiak pasadan egunetako hildo antzerakoa eraman dute, hau da, konpetentzia digitalak eta abar.
Gaia berez ez da oso erakargarria niretzat, hala ere, saiatu egin naiz ahalik eta interes gehien jartzen. Askotan, besteen aurkezpenak entzuterakoan ikuspuntu ezberdin bat aurki ditzakezu zeina baliagarria suertatu dakizun.


2014/11/20

Gaurkoan ere, ikaskieen aurkezpenak ikusi ditugu. Izan ere, gure taldeak ere aurkeztu duela. Horretarako, bideo bat sortu dugu, aurkezpen ezberdina egiteko asmoarekin. Nahiz eta sailtasun batzuk izan uste dut, amaierako produktu on bat sortu dugula (behen txertatuta).
Egokitu zaigun gaia interesgarria izan arren, nahiko errepikakorra dela aitortu behar dut.
Egia esan, ia aurkezpen guztiak hildo beretik zihoazen. Hala ere, normala dela deritzot.

Besten aurkezpenen hildoari hartuz, esan beharra dago denetarik egon dela. Hau da, aurkezpen mota hugari ikusi direla. Hau oso interesgarria iruditu zait, horrela, ikusi dezakegu zein aurkezpen mota diren egokiagoak gauza batzuentzako eta zeintzuk ez. Erabili dute: Preziak, ppt, preziak, bideoak, audio grabazioa eta abar.

Ez nuke aitortu gabe utzi nahi, oso zaila egin zaidala azteneko aurkezpenei arreta mantentzea. Uste dut denek daukatela eskubide berdina norberaren aurkezpena entzuteko. Baina esan beharra dago, 6 aurkezpen (zeinak gai berdinaren inguruan hitz egiten duten), entzutea oso gogaikarri egiten da.

Azkenik eta borobilduz, uste dut, aurkezpenak klase aurrean egitea oso aberatsa dela. Ez bakarrik hartzen duzun esperientziagatik (jende aurrean hitz egiten) baizik eta lantzen dituzun trebetasunengatik ere.

Testua 2.5 sintesia

SINTESIA

1- MUNDU ALDAKORRA ETA FORMAKUNTZARAKO ESZENATOKI BERRIAK
Dakigunez, teknologia berriak iraultza bat sortu dute gaur egungo hezkuntzan. Bereziki irakaslearen eta ikaslearen arteko harremanari erreferentzia egiten badiogu. Izan ere, teknologiari esker, metodologiak, irakasle-ikasleen rolak eta abar aldatu egin dira.

Modu honetan, aldaketa hauek guztiak direla eta, hezkuntza ez formala indar handiagoa hartzen ari da.


2. KOMUNITATE BIRTUALAK ETA IKASKETARAKO INGURUGIRO PERTSONALAK: EZAGUTZAREN GIZARTEKO FORMAKUNTZARAKO ESZENATOKI BERRIAK

2.1 Komunitate Birtualak
Komunitate Birtualak balore eta interes komun batzuk dituzten pertsona-komunitateak dira, haien artean komunikazio modu desberdinen bidez komunikatzen direnak. Komunitate Birtual horiek,  ezagutzak hartzea helburu dutenean, Ikaskuntzarako Komunitate Birtualak bilakatzen dira.
IKBk honako ezaugarri hauek ditu, besteak beste:
 • Pertsonek dispositibo ezberdinetatik interakzionatu dezakete.
 • Denborarekiko malgutasuna komunikatzerako orduan.
 • Ez dute kokaleku zehatz bat izan behar, hau da, edonon gerta daiteke.
 • Informazioaren partekatze hori testuaren, bideoaren edota audioaren bidez izan daiteke.
 • Komunikazio multidirekzionala sustatzen du.
 • Ikasketa minimo bat bermatzen du.

Ez dugu ahaztu behar, komunitate hauek, itxiak/libreak edo gidatuak/gidatu gabeak izan daitezkeela. Horrela, ikasleek parte-hartze maila ezberdinak izango dituzte.

2.2 Ikasketarako ingurugiro pertsonalak (EPA/PLE)
Eremu honetan, ikasleek eta irakasleek haien kudeaketaren eta ikaskuntza prozesuaren gainean kontrola hartzen dute. PLEek ez dute kontuan hartzen irakasleek nola irakasten duten, ikasleek edo pertsonek nola ikasten duten baino.


3. IKASKUNTZA AUTORREGULATUA
Ikasleak bere metodo propioak aplikatzen ditu, autoebaluatu egiten da eta, beharrezkoa izanez gero, errakuntzak zuzentzen ditu. Hortaz, ikaslea bere ikaskuntza eta formakuntza prozesuko pieza klabea da. Horretarako, pausu batzuk jarraitzen ditu:
 • Helburuak finkatu
 • Planifikatu
 • Automotibatu
 • Arreta kontrolatu
 • Ikaskuntzarako estrategiak aplikatu
 • Autokontrolatu
 • Autoebaluatu
 • Autoerreflexionatu

4. ONDORIOAK

Aipatutako guztia martxan jartzeko, ikasleak zein irakasleak konpetentzia teknologikoak izan behar dituzte. Horrela, Interneten nabigatu beharrean, surfeatu egingo dute. Hau da, Interneta modu zabal eta sakon batean erabiliko dute ahalik eta etekin handiena ateratzeko.


HITZ GAKOAK
 1. Komunitate
 2. Birtuala
 3. Autorregulazioa
 4. Interakzioa
 5. Teknologia


Zer da antzerkia eskolan?

Antzerika eskolan (teatro de aula) estrategia pedagokiko, ludiko, motibagarri, zeharkakoa eta multidiziplinarra da. Antzekia egitea ez da helburua, baizik eta euskarria.

Eskolan antzerkia egiten dela entzuten dugunean, badirudi amaierako obra edo produktu baten menpe dagoela. Berdin da pieza hori beraiek sortu duten ala idazle famatu batek idatzi duen.

Antzerkia, artifizio guztiak kenduta (argiak, dekoratuak, atrezzoa...) zer edo zer ludikoa eta pedagogikoa izan daiteke.
''Teatro en la escuela y en casa'' liburuak esaten duen moduan, bi antzerki mota bereiztu behar ditugu. Bata, aktoreak eta aktoresak hezitzen dituena modu profesional batean da. Hau da, lanbide horretarako prestatu nahi direnak sartzen dira barnean.
Eta bestea, fama eta laudorioak aparte utzita, antzerkia modu xumean eta hurbilan ulertzen duena da. Ez duena aktorerik formatu nahi ez eta ikuslerik behar, alegia.
Antzerki utopiko horretan, garrantzitsua esperientzia eta bizipenak dira, eta ez nor bere burua nabarmendu gura.

Erabili dezagun, bada, adierazpen-dramatikoa gure geletan!! Zergatik ez!!

Milaka baliabide daude gure eskolak aberasteko eta osatzeko. Testu libruruak, diapositibak, bideoak, interneta eta irteerak ez ezik, marionetak, txinatar gerizpeak, pantomima, rol-playing eta abar erabili daitezke.


 

Lehenengo hurbilketa

Ukaezina da, artea ezinbestekoa dela eskoletan lantzea .

Blog hau, arte mota guztien artean, antzerkian zentratuko da. Alegia, gai honen inguruko iritziak, aurreiritziak, gabeziak eta informazioa landu egingo dira.

Gaian astiro-astiro murgiltzen hasteko Garbi Losadaren esperientzia (antzerki zuzendari moduan) utziko dizuet gozatu dezazuen.


"ANTZERKIA MATEMATIKEN PARE EMAN BEHARKO LUKETE ESKOLAN"